Danh mục sản phẩm

Đầu màn cảm ứng karaoke|Vietktv|BTE|KARA|HANET

-17%
ĐẦU KARAOKE OKARA M15 - Ổ CỨNG 6T

ĐẦU KARAOKE OKARA M15 - Ổ CỨNG 6T

14.500.000₫ 17.500.000₫
-14%
ĐẦU KARAOKE OKARA M15 - Ổ CỨNG 4T

ĐẦU KARAOKE OKARA M15 - Ổ CỨNG 4T

12.500.000₫ 14.500.000₫
-10%
Màn cảm ứng điện dung VietK 27 inch
-21%
Màn hình cảm ưng VietK 22 inch

Màn hình cảm ưng VietK 22 inch

6.800.000₫ 8.600.000₫
-26%
Đầu Karaoke VietK Pro 6T

Đầu Karaoke VietK Pro 6T

9.960.000₫ 13.500.000₫
-22%
Đầu Karaoke VietK Pro 4T

Đầu Karaoke VietK Pro 4T

8.960.000₫ 11.500.000₫
-24%
Đầu Karaoke VIETK 4K Plus 4T

Đầu Karaoke VIETK 4K Plus 4T

9.960.000₫ 13.100.000₫
-26%
Đầu Karaoke VIETK 4K Plus 6T

Đầu Karaoke VIETK 4K Plus 6T

10.960.000₫ 14.800.000₫
-24%
Màn Cảm Ứng VietKtv Gold HD 22 inch
-8%
Bộ đầu màn BTE S650 + Màn 21,5 inch