Danh mục sản phẩm

THÔNG TIN THÊM

Trọng lượng 16 kg
Kích thước 574 x 353 x 399 mm
Frequency Range (-10 dB)

50 Hz – 20 kHz

Frequency Response (+3 dB)

62 Hz – 19 kHz

Coverage Pattern

90° x 50° nominal

System Sensitivity

95 dB SPL (1w@1m)

Power Rating, Pink Noise

300 W / 600 W / 1200 W
(Continuous/Program/Peak)

Rated Maximum SPL

126 dB SPL peak

Nominal Impedance

8 ohms